Mätning av midjemåttNär det handlar om dieter kan man, lätt förenklat, säga att det finns två spår att gå: minska på fettet eller minska på kolhydraterna. Båda dessa skolor har sina anhängare, och debatten mellan dem kan bli hätska. En sak som lätts glöms bort i debatten om vilken typ av diet som är bäst är dock att vi alla är olika, och att vissa tycker mer om fett än kolhydrater.

Vad skulle vara lättast för dig att följa: en lågfettdiet eller en lågkolhydratsdiet? Eller skulle du helst av allt bli tilldelad en diet av någon annan – din partner, din PT eller en forskare? De flesta studier som görs, där man jämför olika dieter, bygger på att deltagarna i studien inte själva får välja vilken diet de ska följa. De anmäler sitt intresse för att delta i studien, och blir tilldelade en diet som de ska följa.

Problemet med den här typen av studier är att deltagarna kanske inte gillar den diet som de blir tilldelade, och i så fall kommer de att ha problem att följa den. De studier som tidigare har gjorts där man jämför lågfetts- och lågkolhydratsdieter visar inte på några större skillnader på längre sikt. De som förespråkar lågkolhydratkost brukar hävda att detta beror på att de som ska följa dessa dieter i studierna helt enkelt är för förtjusta i socker, vitt mjöl och andra former av snabba kolhydrater.

Men nu har en studie gjorts där deltagarna delades in i fyra grupper:

  1. En grupp som tilldelades en diet med lågkolhydratkost.
  2. En grupp som tilldelades en diet med lågfettkost.
  3. En grupp som valde att äta lågkolhydratkost.
  4. En grupp som valde att äta lågfettkost.

Samtliga som deltog i studien var överviktiga, och av de 105 deltagare som själva fick välja diet valde majoriteten, 61 personer, lågkolhydratkosten. Även om man inte kan dra några långtgående slutsatser enbart från en studie så motsäger detta ett argument man ofta hör från de som förespråkar en kost med få kolhydrater, nämligen att folk inte vill följa dessa dieter som de borde.

Resultat

Hur gick det få för deltagarna i studien? De som blev tilldelade en diet gick i snitt ner 6,7 kilo på ett år, medan de som fick välja diet själva gick ned ett kilo mindre, i snitt. Det finns andra studier som visar samma sak.

Vad kan man dra för slutsats av detta? Det har ju gjorts många experiment där man på olika sätt testar människors vilja att lyda auktoriteter. Av allt att döma gäller detta även när det kommer till dieter. Med tanke på att dieter inte bara handlar om viktnedgång, utan även om vad som får oss att må bra, så vill vi inte avråda från att välja en diet som man trivs med. Åtminstone är det detta vi kommer att rekommendera fram till dess att fler studier som säger annat publiceras.

Däremot så visar studien att det kan vara bra att följa en färdig diet, med tydliga regler. Detta talar för program som Viktväktarna, där det ju är någon annan som säger åt deltagarna vad de ska äta och inte.