Det finns många orsaker till ett minskat välmående och ofta syns det inte ens på blodproven. Det kan röra sig om att du har vitaminbrist eller inte får i dig tillräckligt med magnesium. Med en hårmineralanalys och olika behandlingar kan du få svart på vitt hur du mår inombords.

Om du misstänker att du har brister av något slag ska du kontakta näringskällan.se som kan hjälpa dig med en rad olika analyser för att se om någonting fattas. Efter att analyserna sätts in gör man en utvärdering för att sätta in kosttillskott och extra vitaminer, mineraler och kostråd så att du ska få en inneboende balans igen.

Vilka analyser finns det?

Idag kan du prova på ett flertal alternativa behandlingsformer och analyser för att se exakt vad du har tillräckligt av i kroppen och vad det är som fattas. En hårmineralanalys består av att en hårtest från hjässan tas och skickas till ett lab. Därefter tar det ett par veckor innan du får svar. Svaret visar vilka ämnen du lider brist på och vad du bör minska i kosten för att andra ämnen ska få ”komma till tals”. I läkemedelsvärlden tar man ofta inte dessa metoder på allvar, men i många länder jobbar vanliga läkare och alternativa läkemedelsmetoder sida vid sida. Varför?

Det finns flera förklaringar till det ökande intresset för alternativ medicin, eller komplementär medicin som är ett modernare begrepp. Långa köer inom vården är en anledning. Dessutom tilltalas många av att metoderna fokuserar på hela patienten, snarare än på själva sjukdomen.

Ämnestest

Ett annat test är ämnestestet som består av en apparat som binds till patienten och som sedan ger utslag på vilka ämnen du inte har tillräckligt av. Med en slags pistol som avläser alla ämnen som finns, ger maskinen utslag med olika färger hur det står till med vitamin- och mineralerna i kroppen. Då kan du med precision få reda på direkt vad som fattas dig.